Uw verzekeringen

in begrijpelijke taal uitgelegd

Keurmerken

Naast de kwaliteitseisen die we stellen aan de verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers, stellen we deze eisen ook aan ons zelf. Vanuit de overheid is de WFT opgesteld, deze wet ziet er op toe dat adviseurs beschikken over kwalificaties om zo de kennis te waarborgen.

Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van de benodigde diploma’s. De Haas advies vindt kennis en kwaliteit voor u echter van essentieel belang en dus hebben wij geïnvesteerd in extra opleidingen waardoor de adviseurs zich hypothecair- en financieel planner mogen noemen.


www.adfiz.nl

Adfiz versterkt de kracht van financieel adviseurs zodat zij kunnen doen wat nodig is: de klant voorzien van het beste onafhankelijke advies.


www.ffp.nl

Certified Financial Planners die zijn aangesloten bij CFP, onderscheiden zich wereldwijd door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid.


www.hypothecairplanner.nl

De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel wat gevoerd wordt door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond.

Ontzorgen met een hoofdletter O!

Onze medewerkers zoeken graag een passende oplossing voor uw situatie. Wij noemen dat “Ontzorgen met een hoofdletter O!”

TOP