Wees welkom op ons kantoor!

graag tot snel

Klacht melden

Heeft u suggesties voor verbetering of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij heel belangrijk.

U kunt uw suggesties of klacht doorgeven via e-mail. Ook is het mogelijk uw suggestie of klacht per brief te sturen.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

U ontvangt binnen 7 werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt binnen 14 werkdagen afgerond, u ontvangt binnen 21 werkdagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt.

Vervolgstappen

Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door de Haas advies dan kunt u, binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen, de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Gegevens Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet: www.kifid.nl
Het aansluitnummer van de Haas advies bij Kifid is: 300.004257

Voor het melden van uw klacht kunt u onderstaand formulier gebruiken.

 

 

Ontzorgen met een hoofdletter O!

Onze medewerkers zoeken graag een passende oplossing voor uw situatie. Wij noemen dat “Ontzorgen met een hoofdletter O!”

TOP